ให้การต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการต้นแบบ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานโครงการ “Smart Farmer” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการต้นแบบ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานโครงการ “Smart Farmer” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :