ให้การต้อนรับนายภัทรพล วิเชียรกุล หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายภัทรพล วิเชียรกุล หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลงพื้นที่ออกแบบ เพื่อดูสถานที่จัดนิทรรศการโครงการชีววิถีฯและโคกหนองนาโมเดลฯ ตามศาสตร์พระราชา ที่จะจัดขึ้นในงาน อกท.ระดับชาติ ครั้งที่44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :