ให้การต้อนรับนายปัญญชาติ วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และคณะ ในการเข้าสำรวจพื้นที่ให้ข้อแนะนำ ชี้แนะ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานอกท. ชาติครั้งที่ 44

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับนายปัญญชาติ วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และคณะ ในการเข้าสำรวจพื้นที่ ให้ข้อแนะนำ ชี้แนะ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานอกท. ชาติครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :