โครงการอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมโครงการอบรมแกนนำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ส.น.อ. จังหวัดลำพูน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :