แสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้แสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชน อบจ.ลำพูนเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งเป็นตัวแทน นางสาวสุพิทยา เตมียกลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 11 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#เรียนดี มีความสุข#กีฬาเยาวชน

#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :