แผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน ‘กระบวนการแปรรูปผลผลิต’ ณ บริษัทลำปางฟู้ด จำกัด จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษา ศึกษาดูงาน ‘กระบวนการแปรรูปผลผลิต’ ณ บริษัทลำปางฟู้ด จำกัด จังหวัดลำปาง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :