แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 2 เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจากนายแสวง ทาวดี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และดร.สุวิชาญ ทุนอินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในชุมชน ได้แก่ การทำสุราแช่ผลไม้จากมะม่วง และการทำขนมปังอบกรอบกระเทียมดำ และมีการบูรณาการร่วม ของแผนกวิชาธุรกิจเกษตรและแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน การคิดต้นทุนการผลิต และการจัดจำหน่าย โดยได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 23 มิ.ย. 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :