แผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาและจิตอาสาพัฒนาวัด ภายใต้โครงการ LCAT One Team One Temple

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาและจิตอาสาพัฒนาวัด ภายใต้โครงการ LCAT One Team One Temple (บ้าน วัด โรงเรียน) ณ วัดอรัญญาราม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :