แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตร การเลี้ยงปลานิลเชิงธุรกิจ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ เรื่องหลักสูตร การเลี้ยงปลานิลเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มชุมชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :