แผนกวิชาช่างกลเกษตรจัดการอบรมการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา

วันที่15 -16 มิถุนายน 2566
แผนกวิชาช่างกลเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดการอบรมการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการบินโดรนพ่นยา เพื่อเป็นความรู้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งครูบุคลากรที่มีความสนใจ ในวันนี้ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การอบรมบินโดรนแบบกำหนดจุดยืนอัตโนมัติ ได้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
‘Learning to do’ and ‘Doing to learn’

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :