ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

ประกาศเลขที่นั่งสอบ การทดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

ช่วงเช้า 08.00 น.

ช่วงบ่าย 12.00 น.
<<ดูประกาศ>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :