แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 🍃👩🏻‍🏫👨‍🏫 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

📍ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร Excellent center

🚩 การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย 🌾

1. พระพุทธหน้าเสาธง : ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคนและแผนกวิชาบริหารธุรกิจและคณะกรรมการ อกท.

2. พระพุทธ : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาชีพพืชศาสตร์

3. พระพรหม : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร

4. พระพิรุณ : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

5. เจ้าพ่อเกษตร : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาชีพสัตวศาสตร์

6. พญายีบาและพระพุทธรูปขาว : ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาช่างเกษตร

📌 หมายเหตุ: การแต่งกาย 🌻

1. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ แต่งกาย ชุดข้าราชการสีกากี/ชุดผ้าไทย

2. นักเรียน นักศึกษา แต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบสำหรับงานพิธีการ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :