เริ่มวันใหม่ประจำสัปดาห์ที่ 6 ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นางสาว สุภัคคณิศร รุ่งเรือง กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง และบรรยากาศ รับประทานอาหารเช้า ของนักศึกษา

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :