เยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะจิตอาสา อาชีวศึกษา(Fix it center) เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วันที่ 3 มกราคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจ และมอบของอุปโภคให้กับทีมปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ณ ศูนย์อาชีวะจิตอาสา อาชีวศึกษา (Fix it center) จังหวัดลำพูน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :