เข้าเยี่ยมชมสร้างขวัญกำลังใจ ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยประชาชนวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ณ ศูนย์ Fix it Center เทศบาลตำบลม่วงน้อย

วันที่ 17 เมษายน 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมสร้างขวัญกำลังใจ มอบเครื่องดื่ม และรับมอบรถ มอเตอร์ไซค์ ที่ได้ทำงานซ่อมแซมแล้ว พร้อมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ประจำศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยประชาชน ณ ศูนย์ Fix it Center เทศบาลตำบลม่วงน้อย ให้บริการโดยวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :