เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมศรีป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมศรีป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :