เข้าร่วม KICK OFF โครงการ 1หมู่บ้าน ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปองภพ อรุณไพร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วม KICK OFF โครงการ 1หมู่บ้าน ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พร้อมทั้งเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ บ้านจำขี้มด หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :