เข้าร่วมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 (เวลา 10.00 น.) นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :