เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมความมั้งคงของชาติ (กร. อมน.) รวมกับมูลนิธิพุทธจิตธรรมญาณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมความมั้งคงของชาติ (กร. อมน.) รวมกับมูลนิธิพุทธจิตธรรมญาณ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :