เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพูน มอบหมายให้นายสมรถษ์ อินจันทร์ และนายทองพูน คุณเลิศเกษม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :