เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาเกษตรสู่การเป็นนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้แผนกวิชาธุรกิจเกษตร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาเกษตรสู่การเป็นนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารสัมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

นวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่

งานประสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :