เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในอำเภอแม่ทา แข่งขันต่อในรายการ “กีฬาเยาวชนคนลำพูน” ประจำปี 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในอำเภอแม่ทา แข่งขันต่อในรายการ “กีฬาเยาวชนคนลำพูน” ประจำปี 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่

  • ฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 18 ปี
  • ฟุตซอลชาย รุ่นอายุ 18 ปี
  • ตะกร้อหญิง รุ่นอายุ 18 ปี
  • ตะกร้อชาย รุ่นอายุ 18 ปี

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :