เข้าร่วมวันสื่อมวลชน หรือวันนักข่าว โดยชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ข่าวภาคเหนือ TOP NEW T ณ บ้านสวนดอยติ ศูนย์ข่าวภาคเหนือฯ และที่ทำการชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา18.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู เข้าร่วมวันสื่อมวลชน หรือวันนักข่าว ซึ่งทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ข่าวภาคเหนือ TOP NEW TV ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ การจับสลากรางวัลให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ บ้านสวนดอยติ ศูนย์ข่าวภาคเหนือฯ และที่ทำการชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ

#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อคนลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :