เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง 11 NBTNorth เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการ ระดับชาต ครั้งที่ 44

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายภูวิศ สุดประเสริฐ นายก อกท.ระดับชาติ คณะครู นักเรียน นักศึกษา สมาชิกอกท. หน่วยลำพูน หน่วยเชียงใหม่ และหน่วยพะเยา เข้าร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง 11 NBTNorth เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

<<คลิ๊กชมวีดีโอ>>

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :