เข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 6 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นางจุฬาลักษณ์โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมอำเภอแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ทั้งนี้ วันจักรี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยมาจนทุกวันนี้

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :