เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง


วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูนได้รับเกียรติจากท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายเสกสรร ลังกาพินธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงน้อยกล่าวต้อนรับ และนายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซางกล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนเข้าร่วมในพิธี อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
*ท่านภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง มอบเครื่องดื่ม เยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน และลงนามในสมุดเยี่ยม
*ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบไข่ไก่สด 5 แผง
*ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย มอบขนมและเครื่องดื่ม
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ บริการระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 เวลา 06.00 – 18.00 น.

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :