เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 15:00 น.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยนางสาวศุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ ศาลาสุธรรมมุกด์ มูลนิธิพุทธจิตธรรมญาน ค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 7 อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีประธานในพิธี นายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทาเป็นประธาน ในการนี้ประธานสงฆ์ได้แก่พระครูปัญญาธรรมวัฒน์(ครูบาอินทร) วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูน สมาทานศีลพร้อมด้วยพระสงฑ์จำนวน 5 รูป ในการสวดเจริญพระพุทธมนต์

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :