เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความเป็นมา

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ฝนหลวง” โครงการพระราชดำริอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงริเริ่มขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศโครงการฝนหลวงได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จสามารถบรรเทาความแห้งแล้งและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมาย เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ของจังหวัดลำพูนและชมนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :