เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูหัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOA ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :