เข้าร่วมพิธีลงนามตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้ร่วมมือดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัคคณิศร รุ่งเรือง คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้ร่วมมือดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง และการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งได้มีการจัดบูธนิทรรศการ “นวัตกรรมการยกระดับการจัดการศึกษาสายอาชีพแบบองค์รวม” โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มีการนำเสนอผลงานการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าจากสารสกัดเนียมหูเสือ เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดบัวบก เจลบำรุงผิวรอบดวงตาจากสารสกัดบัวบก และสครับผิวสับปะรด ณ โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ กรุงเทพฯ

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :