เข้าร่วมประชุม อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ประะธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน นำคณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยลำพูน และนายก อกท.หน่วยลำพูน ปี 2566 เข้าร่วมประชุม อกท. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 และโนโอกาสนี้ประธานอำนวยการระดับภาค ภาคเหนือ ร่วมแสดงความยืนดีกับประธานอำนวยการ อกท. หน่วยลำพูน ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการ อกท.หน่วยลำพูน ท่านใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :