เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้มอบหมายให้ นายสุเมธ มีสกุล ในนามงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :