เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารเครือข่าย การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM)

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้คณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารเครือข่าย การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมปรินซ์ 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :