เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระมหาเถระ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลศพพระมหาเถระ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :