เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศ ณ วัดหนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้นายสมพร ไขระวิ หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา สมาชิก อกท.หน่วยลำพูนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช ณ วัดหนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :