เข้าร่วมจัดกิจกรรม Cowboy Night การแสดงวิถีชีวิตคาวบอยไนท์ ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น นางสาวสุภัคคณิศร  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ในนามหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายปองภพ  อรุณไพร รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม Cowboy Night การแสดงวิถีชีวิตคาวบอยไนท์ ในงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 โดยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้เข้าร่วมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565  คือ การแสดงความสามารถของเยาวชนในชุดคาวบอยและคาวเกิร์ล และ สนับสนุนการจัดนิทรรศการหัวข้อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ลำพูน ระหว่างวันที่ 2 – 11  ธันวาคม 2565 ณ บริเวณสถานที่เอกชน ข้างร้านแม่งฮวดการเกษตร ถนนลำพูน – ดอยติ บ้านแม่สารป่าแดด จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :