เข้าร่วมงานมุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ อกท.ระดับชาติ ประจำปี 2566 “เกษียณวาราณุศรณ์ อกท.เรียงร้อยสายใย ด้วยใจผูกพัน”

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยนางศรีนรินทร์ ริยาพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมงานมุทิตาคารวะเกษียณอายุราชการ อกท.ระดับชาติ ประจำปี 2566 “เกษียณวาราณุศรณ์ อกท.เรียงร้อยสายใย ด้วยใจผูกพัน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :