เข้าร่วมกิจกรรม “Cowboy Night” โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Cowboy Night” และงานกาแฟไฟ ภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

วันที่6 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. ที่บริเวณเวทีกลางงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “Cowboy Night” โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Cowboy Night” และงานกาแฟไฟ ภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 โดยมี นายสมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และประชาชน แต่งกายในชุดคาวบอย คาวเกิร์ลร่วมงานอย่างคึกคัก

🐴🐴 กิจกรรมภายในงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานขึ้นโดยในส่วนของกิจกรรมการจัดนิทรรศการจะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และนวัตกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร สำหรับกิจกรรมเวทีกลางของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน ในค่ำคืนนี้เป็นกิจกรรมภายใต้บรรยากาศของ”คาวบอยไนท์” (Cowboy Night) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานแต่งกายในสไตล์คาวบอย คาวเกิร์ล รับชมคาวบอยโชว์ และรับฟังการบรรเลงดนตรี จาก “วงดนตรีลานนาคันทรี” เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการสร้างสีสันให้แก่งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

#ลำพูนไม่ลำพัง

Credit : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :