เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” เนื่องในวาระฉลอง 150 ปีชาตกาล ครูบาศรีวิชัย (พ.ศ. 2571) ในโอกาสการสร้างการรับรู้ เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดยนางจุฬาลักษณ์ โคบายาชิ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” เนื่องในวาระฉลอง 150 ปีชาตกาล ครูบาศรีวิชัย (พ.ศ. 2571) ในโอกาสการสร้างการรับรู้ เพื่อเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อ. เมือง จ.ลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :