เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแม่ทา ครั้งที่ 8 พร้อมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอแม่ทา ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และจัดบูธการเกษตร เพื่อให้ความรู้การปลูกผักในครัวเรือน และแจกต้นกล้า ผักสวนครัวแก่ประชาชนที่ร่วมงาน โดยการจัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในครั้งนี้ มีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดอรัญญาราม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#FixItCenter#ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

#มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#เกษตรแม่ทา#วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :