เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 25 มกราคม 2566 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำจำตาเหิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน #prlcat

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :