เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาสนสถานเพื่อเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่12 ตุลาคม 2566
นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาสนสถานเพื่อเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราช ณ วัดพระธาตุดอยแต จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :