เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (Take Action To Be Number One)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (Take Action To Be Number One) ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

#ToBeNumberOne

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :