เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรให้กับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดลำพูน และร่วมจัดนิทรรศการ โดรนการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของแผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรกรให้กับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดลำพูน และร่วมเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกษตรกรไทยควรรู้จักและควรศึกษาเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในตลาดการแข่งขันของเกษตรกรไทย “หัวข้อ”ตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรของศูนย์ aic” และร่วมจัดนิทรรศการ โดรนการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของแผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :