เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในประราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในประราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

อกท_รวมพลังสร้างชาติ #เรียนดีมีความสุข

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :