เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน พร้อมด้วยครูเกศินี ป๊อกนันตา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมแกรนด์จามจุรี 1 แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :