เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 “The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project 2023” ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 “The 8th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project 2023” ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :