เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน 2565)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมิน 2565) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :