เข้าพื้นที่จัดบูธการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าร่วมจัดบูธการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :