เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอแม่ทา (กบอ.) ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอแม่ทา (กบอ.) ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :